provozní řád mobilního maséra

Zpracovaný dle § 21, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dále dle vyhl. č. 137/2004 Sb., MZ – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -§ 51 a 52, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (požadavky na pracovní prostředí) a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

I. Podmínky činnosti

Provozovatel: Masérské, rekondiční a regenerační služby
IČ: 88092356
DIČ: CZ8612149887

- Ján Takáč, F.S.Tůmy 1215, Orlová
- Tel. 731 131 436
- E-mail: info@masertakac.cz
- Provozní doba: dle telefonických objednávek
- Oprávnění pro výkon činnosti: Osvědčení o registraci, vydané dne 21.04.2022

Druh a rozsah poskytovaných služeb:
Masérské, rekondiční a regenerační služby
- klasické rekondiční a sportovní masáže (celé tělo anebo jen částečné)

Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízení dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je:
- přístup k pitné tekoucí teplé vodě
- dostatečné osvětlení místnosti
- možnost převléknutí se do pracovního oděvu
- dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu

Pro každého klienta je použita čisté prostěradlo a k masážím jsou využity produkty od firmy Nobilis Tilia.

Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti
Rekvalifikační kurz v oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže s celostátní působností mimo oblast zdravotnictví – MŠMT_2200547/69-037-M
Osvědčení vydalo - Zázraky duše s.r.o., Okružní 1526, Frenštát pod Radhoštěm, dne 13.04.2022, MSMT-801/2015 (06.03.2015)
- Živnostenský list vydaný MěÚ Orlová, 21.04.2022, číslo jednací MUOR 48953/2022 (č.j)
- Zdravotní průkaz je k dispozici v sídle firmy.


II. Zásady provozu - prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

V sídle firmy mám vyčleněný omyvatelný nábytek vhodný ke skladování čistého i špinavého prádla, masážních a desinfekčních prostředků. Je zamezeno při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého osobního prádla styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška, kosmetický kufr a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno.

Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní.

Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.

Desinfekce
- provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace
- při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce
- k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé
- k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami
- používány jsou následující desinfekční přípravky:
a) plochy a povrchy – Incidur, Chloramin B
b) ruce – Spitaderm, Manox
III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

- úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta
- čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce popřípadě v sídle firmy v určených prostorách
- k transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky, v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv
- veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán a prán mimo civilní ošacení

IV. Odpady

- běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové prádlo, zábaly slupovacího charakteru, jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.

Za dodržování výše uvedeného odpovídá: Ján Takáč

Ceník


  • 500 Kč za hodinu
    Masáž u Vás doma
    • Doprava v rámci okresu Karviná a města Ostrava - zdarma
      Doprava  mimo okres Karviná a města Ostrava - 4kč/km

Platbu lze provést hotově, platební kartou.
Přijímám Benefit plus i Sodexo.

*ceny jsou uvedené včetně 21% DPH

logologologologologologologo logologo

 

Objednávky

+420 731 131 436

V případě, že Vám telefon nezvednu, právě masíruji.
Můžete mi zanechat zprávu - SMS, Viber, WhatsApp